CCPA komplians

Appen som används för att säkerställa GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA-kompliansen av denna webbplats, samlar in din IP-adress och e-postadressen för att bearbeta data. För mer info kolla Privacy Policy & Terms of Service

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

 

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som Skärishop behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

 

Rätt till tillgång: 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

 

Rätt till radering:
Du har rätt att radera dina personuppgifter som behandlas av Skärishop när som helst. Din begäran kan hindras av följande omständigheter:

    • du har ett pågående ärende med kundservice
    • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
    • du har en obetald skuld hos Skärishop, oavsett betalningsmetod.
  • Be om radering av dina personuppgifter